Kuníček u Petrovic

(2003)

Popis

Věž s rozhlednou je atypická ocelová příhradová konstrukce s vnitřním tubusem z ocelové roury, vetknutá do železobetonové spodní stavby ve tvaru dvou souosých železobetonových válců obezděných kamennou přizdívkou z lomového kamene.

Petrovice, Středočeský kraj, výška rozhledny: 60 m

Aplikaci pro iOS nebo Android stahuj na

Get updates about Seenery