Kuníček u Petrovic

(2003)
🟢 rozhledna je přístupná

Kuníček u Petrovic

Věž s rozhlednou je atypická ocelová příhradová konstrukce s vnitřním tubusem z ocelové roury, vetknutá do železobetonové spodní stavby ve tvaru dvou souosých železobetonových válců obezděných kamennou přizdívkou z lomového kamene.

Česká republika, Petrovice, Středočeský kraj

Výška rozhledny: 60 m

Výhled

Povltaví, Brdy, Šumava.

🚀 Aplikaci pro iOS nebo Android stahuj na

📬 Zůstaň v kontaktu